Välkommen till

ÅBROGÅRDENS KENNEL

 

LÄNKAR

Svenska Taxklubben : www.taxklubben.org

Norra Taxklubben:www.norrataxklubben.se

Korthårsgruppen : www.kortharsgruppen.org

Svenska Kennelklubben . www.skk.se

 Sundsvalls Veterinärmottagning AB: www.sundsvallsvet.se

  

       www.mssjakt.se 

Här hittar jag bra jaktutrustning.

 

Blankett för Fritt medlemsskap i Taxklubben första året för valpköpare: 

http://www.taxklubben.org/Anmälan%20Fritt%20Medlemskap%20SvTK.pdf

Blankett för Fritt medlemsskap i Korthårsgruppen första året för valpköpare :

http://www.kortharsgruppen.org/excel_word/Blankett%20for%20nya%20valpkopare.doc

Viltspårregler:

 http://www.taxklubben.org/viltspar.doc

Drevprovsregler:

 http://www.taxklubben.org/Drevprovsregler%20kortbenta%20slutversion.doc

Skogskort för drevprov:

http://www.taxklubben.org/Skogskort%20framsida%20tax.doc

http://www.taxklubben.org/Skogskort%20baksida%20tax.doc